[j-me] wave coat rack-silver 掛衣架(銀)

[j-me] wave coat rack-silver 掛衣架(銀)

產品網址

http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2762582&mcode=MV9iNXkrdVpEU2tsMC9FUlVFc2pmSTY2Y0dRUmpHUnA5Tyt3N0FMbFVFQWVzPQ==

  • 英國j-me創意設計
  • 時尚設計兼具實用功能
  • 背後有小空間方便收納雜物
  • 特殊鋼材烤漆,美觀大方
  • 垂直設計節省空間,安裝方便
  • 內容簡介

    [j-me] wave coat rack-silver 掛衣架(銀)

    ▲ 收起內容▼ 展開特別推薦